Logo AT

 

 

ПРОГРАМА Съвременни решения при отглеждането на млечни крави

 

Централен млекопровод (Централен млекопровод в обора, за доене при фиксирано отглеждане на животните)

 

Доилни зали DeLaval HB/30˚ (Рибена кост с разположение на животните на 30˚ спрямо канала на доилната зала)

 

Доилни зали DeLaval HB/50˚ (Рибена кост с разположение на животните на 50˚ спрямо канала на доилната зала)

 

Доилни зали DeLaval Parallel P2100 (Паралел с разположение на животните на 90˚ спрямо канала на доилната зала)

 

Доилни зали DeLaval SG за овце и кози (Паралел с разположение на животните на 90˚ спрямо канала на доилната зала)

Пълен продуктов каталог DeLaval